Foto: NFF

Jorunn Foss ble tildelt Pioneren og ble utnevnt som æresmedlem i forbundet.

Jorunn Foss har innehatt en lang rekke tillitsverv i NFF, både lokalt, regionalt og sentralt. Hun var blant annet forbundets første kvinnelige nestleder. Nylig gikk hun av som leder av forbundets kontrollkomite – et verv hun har hatt en årrekke. På gårsdagens juleavslutning for sentralstyret ble hun tildelt æresbevisningen Pioneren, samt utnevnt til æresmedlem i NFF.

Vi takker Jorunn for lang og tro tjeneste for forbundet, og ønsker henne lykke til med pensjonisttilværelsen.