Foto: NFF

Påbyggingsstudium bachelor i straffegjennomføring starter opp våren 2019.

Påbygginsstudiet ble akkreditert av NOKUT 23.02.2018 og planlegges igangsatt våren 2019. 

Påbyggingsstudiet vil føre fram til graden Bachelor i straffegjennomføring. Studiet vil være et samlingsbasert deltidsstudium over to år (fire semestre) som til sammen gir 60 studiepoeng. Studiet er bygget opp av fire emner a 15 studiepoeng. Hvert emne løper over ett semester med en avsluttende eksamen. Hvert studiesemester vil bli organisert i tre samlinger over tre dager ved KRUS.

Mer informasjon er tilgjengelig her: http://www.krus.no/bachelor-i-straffegjennomfoering.6132387-286892.html