Foto: Yehor Milohrodskyi/Unsplash

LO har vedtatt å bevilge 1 million kroner til humanitært arbeid i forbindelse med kriken i Ukraina.

De humanitære lidelsene i Ukraina er enorme. LO bidrar med penger til hjelpearbeidet, og pengene er så langt disponert slik;

Krigen i Ukraina har enorme humanitære konsekvenser, med hundretusenvis av ukrainere på flukt. LO bevilger derfor 500.000 kroner til Røde Kors humanitære innsats.

– Nå er vi i den akutte fasen der de mest grunnleggende behovene, som mat, vann, klær og husly, først og fremst må dekkes. Men allerede nå kan vi slå fast at det vil være behov for vår støtte i lang tid fremover, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

– Røde Kors har startet nødhjelpsarbeidet i Ukraina og nabolandene. Behovet for humanitær bistand er enormt. Det er behov for å dekke akutte behov for mennesker på flukt, som mat, vann og medisiner. LO oppfordrer andre fagforeninger, klubber og foreninger til også å bidra, sier LO-nestleder Roger Heimli.

I tillegg har LO bevilget 100.000 kroner til Ukrainas faglige hovedorganisasjon, FPU.

– Vi har kontakt med ukrainsk fagbevegelse, som har åpnet sine bygg for folk på flukt fra krigshandlingene. Derfor gir vi penger til innkjøp av nødvendige varer, sier leder i LOs internasjonale avdeling, Liv Tørres.

LO kommer til å disponere resten av midlene i løpet av få dager.