Foto: NFF

NFF og KY kunne ikke akseptere tilbudet fra arbeidsgiver.

NFF vil med dette informere om at det er brudd i de lokale lønnsforhandlingene mellom de sentrale partene. Forbundet mener at det er beklagelig at KDI ikke kom oss i møte om behovet for å løfte grupper. 

NFF og KY gikk til brudd onsdag 28. august kl 1355. De andre organisasjonene aksepterte tilbudet fra arbeidsgiver.

De regionale forhandlingsutvalgene og forhandlingsutvalgene til de direkte tilsluttede foreningene forholder seg til opprinnelig oppsatt tidsplan inntil eventuelt annet blir bestemt etter at saken har vært i statens lønnsutvalg.

NFFs krav til gruppeinnretning 2019