Foto: NFF

Partene i kriminalomsorgen kom ikke til enighet om ny tilpasningsavtale.

Etter at de sentrale partene i staten kom til enighet om ny Hovedavtale gjeldende fra 1. januar 2023, ble det behov for å se på tilpasningsavtalen for kriminalomsorgen på nytt pga endringer i Hovedavtalen. Dagens tilpasningsavtale ble i desember prolongert til 15. april, men på forhandlingsmøte mellom partene i Kriminalomsorgen 30. mars ble det brudd i forhandlingene.

 

Hva er en tilpasningsavtale?
En tilpasningsavtale er en avtale mellom partene i en statlig virksomhet om hvordan hovedavtalen i staten skal praktiseres i virksomheten. Hovedavtalen lar endel spørsmål være opp til de lokale partene, for eksempel hvor i virksomhetens organisasjon det skal være medbestemmelsesmøter.

Hovedavtalens §6 sier at partene i den enkelte virksomhet skal inngå en avtale om medbestemmelse som er tilpasset virksomhetens og de ansattes behov. Siden alle virksomheter er forskjellige er det behov for å bli enige om hvordan de mer generelle bestemmelsene i hovedavtalen skal praktiseres i virksomheten.

Tilpasningsavtalen skal si noe om hvor og på hvilken måte medbestemmelsen skal foregå. I mange tilfeller delegeres medbestemmelse til driftsenhets- og arbeidsområdenivåene der dette finnes saker som angår disse områdene.