Arkivfoto NFF

Det er all grunn til å være skuffet over den sittende regjeringen. 

Det er sterkt beklagelig at regjeringen ikke har vilje til å sikre pensjonsnivået for offentlig ansatte i stillinger med særlig store belastninger eller høy risiko og som derfor har særaldersgrense.

Det er all grunn til å være skuffet over den sittende regjeringen, sier forbundsleder Asle Aase.

Pressemelding fra LO, YS og UNIO:

-Tilbudet fra regjeringen er rett og slett for dårlig, og avvikler i praksis særaldersgrensene over tid. Regjeringen setter pensjonen til over to hundre tusen arbeidstakere i spill. Det kan vi ikke være med på, sier Peggy Hessen Følsvik, første nestleder i LO. 

I 2018 ble regjeringen og partene i arbeidslivet enige om en ny offentlig tjenestepensjon. I avtalen var det klart at det måtte avtales egne pensjonsløsninger på plass også de som er omfattet av særaldergrenser. Arbeidet med slike løsninger har pågått over tid og fristen for å sluttføre har vært utsatt flere ganger. I dag strandet forhandlingene mellom Regjeringen og LO, YS og Unio om særalderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte. 

-Regjeringen var ikke villig til å sikre de livsvarige pensjonsnivåene flere hundre tusen offentlig ansatte med særaldersgrense. Vi har hele tiden kjempet for at de som går av tidligere enn andre arbeidstakere på grunn av belastning og risiko i yrket, skal ha en like god livsvarig pensjon fra 67 år som de som har ordinær aldersgrense, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

-Regjeringen har ikke nærmet seg pensjonsnivåene som ansatte med særaldersgrense trenger for å ikke komme urimelig ut sammenlignet med andre yrkesgrupper. Vi opplever at regjeringen nå svikter disse, sier YS-leder Erik Kollerud.

I 2018 var alle enige om at det av samfunnsmessige hensyn knyttet til sikkerhet og belastning fortsatt ville være behov for at noen yrkesgrupper har en lavere aldersgrense enn andre. Det er snakk om arbeidstakere som har hatt fysisk og psykisk belastende stillinger eller som av sikkerhetsmessige årsaker må gå av tidlig.

-Dette er mennesker som har gått inn i belastende og krevende yrker i tillit til at det offentlige ville sikre et anstendig inntektsnivå også etter utført tjeneste, sier Lied.

Offentlig sektor sliter allerede med rekrutteringen til viktige stillinger i samfunnet. Forslaget fra LO, YS og Unio tar høyde for dette. Samtidig er forslaget fremtidsrettet, bærekraftig, opprettholder en god pensjon og svarer opp tidligere inngåtte avtaler med regjeringen. Likevel blir våre løsninger blankt avvist. 

– Vi er når som helst beredt til å komme tilbake til forhandlingsbordet, men det forutsetter vilje fra regjeringen til å gi folk en anstendig livsvarig pensjon. Vi har fortsatt tid til å få på plass en rettferdig pensjon for ansatte med særaldersgrenser, sier Hessen Følsvik.