Foto: NFF

Det er beklagelig at vi nok en gang må til mekleren, men vi hadde ingen valg når det var for stor avstand mellom våre krav og statens tilbud.

Vi har ambisjoner om en endring av lønnssystemet og en ramme for oppgjøret som sikrer medlemmene økt kjøpekraft. Så langt må jeg konstatere at vi også står langt fra hverandre i forhandlingene om et nytt lønnssystem, som er en del av årets forhandlinger.

Forbundsleder er ikke fornøyd med statens tilbud om hvor mye som skal settes av til sentrale forhandlinger og rammen for oppgjøret! Det har vært en kraftig prisvekst og høye strømpriser. I tillegg har ikke ansatte i staten vært lønnsvinnerne de siste årene. Skal vi rekruttere og beholde ansatte må det gjøres noe med lønna.

For mer informasjon se pressemelding LO Stat