Foto: NFF

NFF presenterte seg for aspirantkull H20 på videolink.

Det ble en ganske annerledes informasjons/vervedag før høstens aspirantkull på KRUS. På grunn av smitteverntiltak var det dessverre ikke mulig å samle kullet i auditoriet slik man vanligvis gjør. Det var heller ingen informasjonsstand. I stede inviterte NFF aspirantene til informasjon på videolink, og i forkant sendte forbundet ut informasjonsvideo. Den digitale presentasjonen fungerte greit, men vi håper vi kan møtes fysisk når vi skal presentere oss for neste kull som starter på KRUS høsten 2021.

NFF ønsker nye medlemmer velkommen.