Foto: NFF

Tidligere regiontillitsvalgt i NFF i region nord, Stein Olav Erlandsen, er utnevnt som æresmedlem. Han er også tildelt Pioneren for lang og tro tjeneste i LO. 

Stein Olav Erlandsen ble medlem i NFF i 1981. Han har hatt tillitsverv i NFF i over 30 år. 26. oktober 2000 ble han regiontillitsvalgt i NFF i region nord, et verv han hadde til han gikk av med pensjon 1. september 2017.

Stein Olav deltok på sitt første landsmøte som representant fra Trondheim Fengselstjenestemannslag i 1989. Han ble vara til landsstyret i 1993 og valgt som fast representant fra 1997.

Stein Olav har også vært aktiv i LO Stat, og var sentral i etableringen av fylkeskartellet i LO Stat i Trøndelag

Æresmedlemskap er den høyeste æresbevisningen i NFF.

Pioneren tildeles medlemmer som har gjort en betydelig innsats i/for fagbevegelsen i minst 25 år sammenhengende.