En frivillig forsikring er en forsikring alle NFF-medlemmer får tilbud om og der forbundet har forhandlet fram ekstra gunstige betingelser for sine egne medlemmer.

NFF har følgende forsikringer:  

  • LOfavør Reiseforsikring
  • NFFs ulykkesforsikring
  • NFFs gruppelivsforsikring
  • NFFs uføreforsikring
  • HELP Advokatforsikring

Tegner du disse forsikringene når du melder deg inn, slipper du å levere egen helseattest der dette kreves. Velger du å reservere deg og senere ønsker en slik forsikring, må du levere helseattest for å bli godkjent som forsikringstaker.

> Les mer om forsikringer her