Obligatoriske forsikringer

LOfavør Innboforsikring:

 • Dekker alt innbo innbo og løsøre i hjemmet ditt. Ingen øvre forsikringssum.
 • Dekker også skade ved typiske uhell.
 • Lav egenandel, bare 3.000 kroner i egenandel ved skade.
 • Ingen egenandel hvis ektefelle/samboer også har LOfavør Kollektiv hjem ved skader over 1.000 kroner.

> Les mer om forsikringen og vilkårene

LOfavør Grunnforsikring:

 • En økonomisk førstehjelp til deg, ektefelle/samboer og barn som gir en engangsutbetaling ved dødsfall.
 • Utbetaling som kommer i tillegg til andre forsikringer og har ingen opphørsalder.
 • Maksimal utbetaling fram til fylte 50 år. Deretter nedtrapping utfra alder. Egne satser for barn under 21 år.
 • Opprinnelig var dette «gravferdskassen» som var ment som støtte ved begravelse.

> Les mer om forsikringen og vilkårene

LOfavør Fritidsulykkeforsikring:

 • Dekker deg som medlem hvis du blir utsatt for en ulykke på fritiden uansett hvor du befinner deg.
 • Dekker behandlingsutgifter, varig medisinsk invaliditet og dødsfall.
 • Forsikringen gjelder fram til du fylte 70 år.

> Les mer om forsikringen og vilkårene

 

Frivillige forsikringer

LOfavør Reiseforsikring:

 • Dekker enkeltreiser med varighet inntil 70 dager.
 • Dekker deg som medlem, ektefelle/samboer og barn under 20 år, uavhengig om dere reiser samlet eller hver for dere.
 • Dekker utgifter ved sykdom og hjemtransport, samt tyveri, skade, forsinket eller forsvunnet bagasje.
 • Avbestillingsforsikring ved akutt sykdom.
 • Dekker egenandel på inntil 8.000 kroner ved skade på leiebil på ferie- og fritidsreise.

> Les mer om forsikringen og vilkårene

NFFs ulykkesforsikring:

 • En ulykkesforsikring for medlemmet som gjelder 24 timer i døgnet, også på arbeid, fram til fylte 70 år.
 • Utbetaling på inntil 6G ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke og 3,5G ved dødsfall som følge av ulykke.
 • Dekker også behandlingsutgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade med inntil 5 prosent av forsikringssummen ved invaliditet. 

> Les mer om forsikringen og vilkårene

NFFs gruppelivsforsikring:

 • En ren dødsfallsforsikring som gjelder hele døgnet uansett dødsårsak, i hele verden og gjelder inntil du går av med alderspensjon.
 • Ved medlemmets død utbetales 5G til de etterlatte.
 • Det stilles ikke krav til helseerklæring når forsikringen tegnes ved innnmelding.
 • Medlemmer som har reservrt seg ved ved innmelding og senere ønsker å tegne forsikringen, må levere helseerklæring.

> Les mer om forsikringen og vilkårene
> Helseerklæring som må leveres når reservasjon oppheves

NFFs uføreforsikring:

Forsikringssummen er 5G (468.170) til fylte 41 år. Deretter nedtrappes forsikringssummen til 2,5G ved fylte 50 år. Månedlig forskuttering utbetales tidligst måneden etter det tidspunkt SpareBank 1 mottar nødvendig dokumentasjon på at vilkårene for utbetaling er oppfylt.

Kontakt forbundet for mer informasjon.

> Helseerklæring som må leveres når reservasjon oppheves

HELP Advokatforsikring:

 • Gir deg 15 timer advokathjelp i året til de aller fleste privatrettslige saker, blant annet arv, samlivsbrudd, forbrukerklager og husleieforhold. (Merk! Dekker ikke kjøp og salg av bolig.)
 • Dekket alle kostnader ved juridisk konflikt (klagebehandling eller rettsak).
 • Tilgang på de juridiske kontraktene du har behov for.
 • Rettshjelp ved ulovlig og krenkende nettpublisering. 
 • Egen «Min side» hvor du blant annet selv kan opprette avtaler og testamenter, opprette og følge dine saker og kontakte din advokat.   

 > Les mer om forsikringen og vilkårene
> Gå til HELP Advokatforsikrings «Min side»

Andre forsikringer:

 • Gjennom LOfavør og samarbeidspartner SpareBank 1 får du tilbud til et bredt spekter av andre forsikringer og fordeler.

 > Les mer om andre forsikringer og fordeler hos LOfavør