Obligatoriske forsikringer

LOfavør Innboforsikring

Dekker alt innbo og løsøre i hjemmet ditt. Ingen øvre forsikringssum.

> Les mer om forsikringen

LOfavør Grunnforsikring

En økonomisk førstehjelp til deg, ektefelle/samboer og barn som gir en engangsutbetaling ved dødsfall.

> Les mer om forsikringen

LOfavør Fritidsulykkeforsikring

Dekker deg som medlem hvis du blir utsatt for en ulykke på fritiden uansett hvor du befinner deg. Forsikringen er gratis for alle medlemmer.

> Les mer om forsikringen

 

Frivillige forsikringer

LOfavør Reiseforsikring

Dekker deg som medlem, ektefelle/samboer og barn, uavhengig om dere reiser samlet eller hver for dere. Dekker også barnebarn og oldebarn som reiser i følge med deg, uten foreldre.

Les mer om forsikringen

NFFs ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring for medlemmet som gjelder 24 timer i døgnet, også på arbeid.

Les mer om forsikringen

NFFs gruppelivsforsikring

En ren dødsfallsforsikring som gjelder uansett dødsårsak.

> Les mer om forsikringen

NFFs uføreforsikring med forskuttering

NFF`s Uføreforsikring hjelper deg som medlem økonomisk ved arbeidsuførhet som skyldes sykdom eller ulykke. Forsikringen blir utbetalt i sin helhet hvis du blir minst 50 prosent varig arbeidsufør. Uførheten må ha vært sammenhengende i minst to år som følge av sykdom eller ulykke i forsikringstiden.

Les mer om forsikringen

HELP Advokatforsikring

Gir deg advokathjelp til de aller fleste privatrettslige saker, blant annet arv, samlivsbrudd, forbrukerklager og husleieforhold. (Merk! Dekker ikke kjøp og salg av bolig.)

 > Les mer om forsikringen

Ta kontakt med HELP på tlf  22 99 99 99 eller post@help.no

Andre forsikringer

  • Gjennom LOfavør og samarbeidspartner SpareBank1 får du tilbud til et bredt spekter av andre forsikringer og fordeler.

 > Les mer om andre forsikringer og fordeler hos LOfavør