Hvilke forsikringer du har går fram av medlemskortet ditt. Du kan også sjekke dette ved å logge deg inn på «Min side»

Alle medlemmer i NFF har tre forsikringer som er obligatoriske:

  • LOfavør Kollektiv Hjemforsikring
  • LOfavør Grunnforsikring
  • LOfavør Fritidsulykkeforsikring

Dissse forsikringene må alle medlemmer ha og betale for.

> Les mer om forsikringer her

NFF-medlemmer kan i tillegg tegne følgende forsikringer til svært gunstige betingelser: 

  • LOfavør Reiseforsikring
  • NFFs ulykkesforsikring
  • NFFs gruppelivsforsikring
  • NFFs uføreforsikring
  • HELP Advokatforsikring

Tegner du disse forsikringene når du melder deg inn, slipper du å levere egen helseattest der dette kreves. Velger du å reservere deg og senere ønsker å tegne en slik forsikring, må du levere helseattest for å bli godkjent som forsikringstaker.

> Les mer om forsikringer her

NFF-medlemmer kan også tegne private forsikringer gjennom LOfavør:

Det er forhandlet fram gunstige priser og betingelser for alle LO-medlemmer gjennom LOfavør-ordningen. Dette får du tegner private forsikringer gjennom LOfavør får du automatisk rabatt.

 > Les mer om andre forsikringer og fordeler hos LOfavør her