Foto: NFF

Forbundene med felles krav for å beholde kritisk kompetanse i førstelinja

Fredag denne uken sendte NFF og KY felles krav (Hovedtariffavtalen 2.5.3 nr 2 – særlig grunnlag), for fengselsbetjenter og verksbetjenter. Lønnskravet fremmes for å bidra til å rekruttere og beholde kritisk kompetanse i førstelinja i Kriminalomsorgen. Forbundene fremmer kravet etter tildelingen på 30 millioner som kriminalomsorgen fikk i revidert nasjonalbudsjett – midler som skulle gå til å sikre bemanning og kompetanse i førstelinja.

Det er oppsiktsvekkende at arbeidsgiver ikke selv har tatt initiativ til å sikre kompetanse og bemanning ved bruk av driftsmidler. Midlene er istedet fordelt ned til regionene, som igjen har avvist i drøftinger å bruke de på å sikre bemanning og kompetanse i førstelinja.

Kravet som fremmes av de regiontillitsvalgte i begge forbundene er på ett lønnstrinn til alle. Det er et moderat krav, som klart bør være mulig for arbeidsgiver å innfri. I tillegg til nevnte 2.5.3-kravet jobber forbundene også sammen i de ordinære lønnsforhandlingene.

NFF og KY forventer at arbeidsgiver lokalt, regionalt og sentralt tar inn over seg alvorligheten i situasjonen.