Foto: Ole Palmstrøm

Et godt og tillitsfullt partssamarbeid er avgjørende for å møte koronasituasjonen.

NFFs forbundsleder er glad for den felles uttalelsen fra hovedsammenslutningene og KMD. Hverdagen er endret og vi gjør alle alt vi kan for å løse krisen. Å fokusere sterkt på et godt partsamarbeid på alle nivåer sikrer en god forankring i arbeidet og beslutningene som må tas.

Fellesuttalelsen fra de sentrale partene i staten: Fellesuttalelse HS KMD 20. mars 2020

Hovedoppgjøret 2020
Oppstart for meklinger blir 23. september. Meklingsavslutning: 14. oktober kl. 24.00.