NFF arkivbilde

18. juni 1918 ble forbundet vårt stiftet. Gratulerer med dagen til oss!

18.juni 1918 i Møbelindustriarbeiderforbundets kontor i Møllergata 18, på hjørne av Youngs gate og Møllergata, der Oslo Kongressenter i dag ligger, ble det vedtatt å stifte Fengselsbetjentens landsforbund – som i dag heter Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund.

I forbindelse med 100-års jubileet har vi fått skrevet en jubileumsbok – den vil alle medlemmer få i gave fra forbundet.

Utdrag fra jubileumsboka «En stille revolusjon», som er skrevet av tidligere fagbladredaktør Jan-Erik Østlie:

«Torsdag 6. juni 1918 er det klarvær i Kristiania. Temperaturen er 19,8 grader allerede klokka sju om morgenen. Vinden kommer fra sør og skal forandre seg lite utover dagen. Klokka 13.00 har Fengselsbetjentenes Forening, en ren Kristiania-forening, innkalt til møte. Siden februar er det snakket varmt om å danne et landsforbund av fengselsbetjenter. Derfor blir dette første punkt på dagsordenen.

Etter en lang debatt, der også brev fra kolleger i Trondheim, Bergen og Opstad på Jæren blir referert, vedtar Kristiania-foreningen mot to stemmer å danne et landsforbund. Tre representanter fra foreningen blir valgt til å delta på stiftelsesmøte. Det blir bevilget midler fra foreningskassa til dette og søkt om tjenestefri, som straks blir innvilget.

På en delvis skyet dag i Kristiania 18. juni samme år er temperaturen klokka sju om morgenen 6,1 grader mindre enn tolv dager tidligere. Om de syv pent antrukne herrer som denne dagen kommer gående bortover Møllergata, enser vær og vind, skal være usagt, og om de er i flokk og følge, vet i dag ingen. Men de er alle tillitsvalgte fengselsbetjenter med ett mål felles – de skal til Møbelindustriarbeiderforbundets kontor i Møllergata 18, på hjørne av Youngs gate og Møllergata, der Oslo Kongressenter i dag ligger. Hvilket møterom de setter seg ned i, vites heller ikke – men kanskje har de galleriutsikt til Youngstorget, arbeiderbevegelsens ubestridte danseplass.

De syv herrer er Knut Engh og G. Nordlie fra Opstad, Chr. Systad fra Bergen, H. Gruben, W. Aschim og G. Windvik fra Kristiania og W. Kristiansen fra Trondhjem. Vel fremme åpner Knut Engh møtet:

– Velkommen alle sammen, jeg håper vi nå kan enes om et godt resultat, sier han. Sammen bestemmer de seg for en dagsorden og for møtedirigent. Kristiansen fra Trondhjem får den jobben, med Windvik fra Kristiania som sekretær.

– Det er med glede jeg har kommet hit i dag, sier dirigenten og fortsetter:

– Vi er her i dag for å samle etaten som er så spredt og lite respektert. Jeg håper at dette møtet og resultatene av det vil gi etaten vår den respekt den har krav på.

– Ja, det er på høy tid at det blir dannet et landsforbund. Jeg har i min tjenestetid gjort mange forsøk på å få noe sånt i stand uten å lykkes, legger bergensrepresentanten Chr. Systad til.

Og dermed er det gjort. Enstemmig stifter de syv Fengselsbetjentenes Landsforbund. Videre behandler de kravet om åttetimers dag, etatens lønnsforhold og agitasjon. Dessuten blir lovene i elleve paragrafer vedtatt. Første paragraf lyder slik:

Forbundets formål er å samle alle under fengselsvesenets henhørende betjenter til en for landet fellesorganisasjon, for med et virksomt og planmessig arbeide å verne standens interesser. Som særlige oppgaver betraktes:

a) Å holde arbeidslønnen på den størst mulige høide.
b) Å virke for gjennomførelsen av 8-timers dagen.
c) Avskaffelse av nattevakt for de betjenter som utfører dagtjeneste.
d) Til fremme av ovenstående skal forbundet til enhver tid søke formålstjenlig forbindelse med andre organisasjoner.


Stifterne av Fengselsbetjentenes Landsforbund.
Bak fra venstre: G. Nordlie, H. Gruben, W. Aschim og Chr. Systad.
Foran fra venstre: Knut Engh, W. Kristiansen og G. Windvik.

Innmeldingsavgiften i forbundet er to kroner, medlemskontingenten på 50 øre måneden. Stiftelsesmøtet vedtar også at det nye forbundet skal arbeide for å heve grunnlønnen til 3500 kroner, med et ansiennitetstillegg på 500 kroner etter 2, 4 og 6 års tjeneste. Alle landets anstalter får tilsendt et rundskriv der kolleger «for derigjennom å skape en kraftig organisasjon» blir anmodet på det sterkeste om å melde seg inn i forbundet.

Fengselsbetjentenes Landsforbunds første formann blir W. Kristiansen fra Trondhjem. Ifølge lovene skal han også fungere som kasserer og sekretær, føre den nødvendige korrespondanse og lede forbundets daglige drift. Alle viktige spørsmål plikter han å drøfte med forbundsstyret. I tillegg skal han bistå både avdelingene og de direkte tilsluttede medlemmer med råd og veiledning.»