Foto: NTB Kommunikasjon / SMK

Gjennoppbygging av kriminalomsorgen og rettighetsløft var blant temaene NFF tok opp i møte med justisministeren.

Torsdag 19. januar deltok NFF i møte med justisminister Emilie Enger Mehl.

Forbundet formidlet følgende hovedpunkter til justisministeren:

Gjennoppbygging av kriminalomsorgen
Forbundet har klare forventninger til at regjeringen legger opp til en målrettet oppbygging av en kriminalomsorg som har forfalt under foregående regjering. Herunder bemanning og faglig innhold i soningen.

Rettighetsløft
Det er etter forbundets oppfatning politisk og faglig maktpåliggende å levere en kriminalomsorg som ikke bryter med norsk lov og internasjonale konvensjoner. Forbundet inviterte derfor til et rettighetsløft, som må gjenspeiles i de politiske prioriteringer, også i statsbudsjettet for 2023.

Forbundet var innom flere temaer i møtet, og fikk i tillegg oversendt et notat til justisministeren.