Foto: Yehor Milohrodskyi/Unsplash

NFF fordømmer Russlands invasjon av Ukraina. Et brudd på folkeretten.

Norsk fengsel og Friomsorgsforbund reagerer med avsky mot den russiske invasjonen og krigen i Ukraina. NFF fordømmer invasjonen i Ukraina som et brudd på folkeretten.

NFF krever umiddelbar stans i krigshandlingene som fører til lidelser og drap på sivile. Vi oppfordrer våre fagforeningskamerater i både Russland og Ukraina å kjempe mot krigen og for en fredelig løsning.

NFF vil sammen med resten av fagbevegelsen følge med i utviklingen av situasjonen.

 

LOs uttalelse om invasjonen av Ukraina:

LO fordømmer Russlands invasjon av Ukraina på det sterkeste. Vi krever, på lik linje med
internasjonal og europeisk fagbevegelse, umiddelbar tilbaketrekking. Samtidig ber vi russisk
fagbevegelse om å jobbe for dialog og fred.

Situasjonen er alvorlig. Russlands handlinger forårsaker store ødeleggelser og tap av
menneskeliv. De har satt freden, utviklingen og stabiliteten vi har oppnådd de siste 30 årene
i Europa i fare. De humanitære lidelsene i Ukraina er enorme, og vi kan vente oss store
flyktningstrømmer ut av Ukraina de neste dagene.

 • LO bevilger inntil 1 million kroner til hjelpearbeid i Ukraina, nabolandene og her
  hjemme.
 • LO ber om tiltak for å sikre ukrainere trygg flukt ut av landet og redusere køene på
  grensestasjonene, iht. anbefalingene fra UNHCR.
 • LO ber om all mulig støtte til de demokratiske kreftene internt i Russland som nå
  risikerer livet ved å kreve fred og dialog.
 • LO ber alle her hjemme om å gjøre det de kan for å støtte Ukraina og våre europeiske
  søstre og brødre i landet.
 • LO oppfordrer alle til å strekke ut en støttende hånd til de russerne og ukrainerne
  som allerede bor og/eller oppholder seg i Norge, og som ikke bærer noe ansvar for
  Putins krigshandlinger.
 • LO ber norske myndigheter åpne dørene for at et stort antall ukrainske flyktninger
  kan søke ly her fram til de trygt kan komme hjem igjen.
 • LO oppfordrer samtidig alle her hjemme om også å være beredt til å støtte og hjelpe
  de ukrainske flyktningene som kommer.

Mange av LOs medlemmer vil berøres av den nye situasjonen i Europa. Det gjelder de som
jobber i samfunnskritiske funksjoner, i forsvar og beredskap, i helse og sosialsektoren,
transport og alle andre som er opptatt av å sikre fred.

Vi ber nå alle brette opp ermene og bidra.