Foto: NFF

Etter 17 timer på overtid i meklingen kom partene til enighet. 

Forbundsleder Asle Aase er tilfreds med å ha kommet frem til en løsning etter 17 timers mekling på overtid. Det var en vanskelig mekling og avstanden var stor mellom staten og oss,  som var årsaken til at det ble brudd i lønnsforhandlingene.

Forbundslederen kunne sammen med forhandlingsutvalget si ja til siste tilbudet som ble lagt frem. Resultatet viser at vi har lykkes med å få staten med på et godt lavtlønnsstillegg. Lavtlønnsstillegget var en svært sentral del av vårt krav. Tillegget er på 4000 kroner fra lønnstrinn 19 og opp til lønnstrinn 50. At staten tok vårt krav og innretning på alvor er en seier. I tillegg er det et likelønnstillegg på 4000 kroner som trappes ned med 200 kroner for hvert lønnstrinn fra 51 frem til lønnstrinn 69. Alle på a-tabellen gis i tillegg et flatt generelt tillegg på 1500 kroner.  Det gis deretter et flatt prosenttillegg til alle på a-tabellen på 0,9 %.

Det er satt av 50 % av potten til lokale lønnsforhandlinger med virkningstidspunkt 1. juli. Disse lønnsmidlene forhandles på høsten.

Forbundslederen er veldig fornøyd med at det ble en løsning og ikke en streik som kunne blitt utfallet. Vi kunne ikke akseptert et oppgjør hvor alt av sentrale tillegg ble gitt som prosenttillegg. Da er det de med lavest inntekt som finansierer de med høyest inntekt. Den store andelen nei stemmer etter fjorårets oppgjør var et klart og tydelig signal fra våre medlemmer og som ble formildet til statens forhandler.

Det ble dessverre ikke gjort noe med selve lønnsrammene og det gjør selvsagt de lokale lønnsforhandlingene mer krevende, men det er en utfordring som vi skal løse.

Vårens vakreste eventyr er dermed over for denne gang og endelig ble det et oppgjør vi kan formidle ut og er bra for våre medlemmer.

Pressemelding fra LO Stat

www.lostat.no