Foto: NFF

Forbundet har fornyet avtalen om utvidet overtid etter AML § 10-6 (5) for NFF medlemmer

Forbundet har i dag fornyet avtalen om å gå utvidet overtid i 2023 for våre medlemmer. Det innebærer at det kan gås inntil 20 timer i løpet av 7 uker og inntil 50 timer i løpet av 4 uker. Uten slik avtale er øvre grense 10 timer i løpet av 7 dager og 25 timer i løpet av 4 uker.

Det er ikke inngått avtale om utvidet overtid på 300 timer i løpet av 52 uker. Her vil øvre grense fremdeles være 200 timer, det samme som for i år.

Det er viktig for forbundet at medlemmenes interesser ivaretas på best mulig måte. Det er viktig for forbundet å ikke forhindre det enkelte medlemmets eget behov. Det kan for den enkelte være mer belastende å ikke ha muligheten til å gå overtid.

Avtalen innebærer blant annet at det kan gås overtid på lange vakter. De fleste fengsler i alle regioner unntagen region vest i 2023, vil fortsatt ha 12 timers vakter. Et fengsel har også midlertidig utelukkende lange vakter.

Forbundet er opptatt av at også disse medlemmene skal kunne gå overtidsvakter. Uten avtalen om utvidet overtid vil det ikke være tillatt å gå overtid på lange vakter.

Avtalen forhindrer ikke at den enkelte kan reservere seg mot å gå lange vakter. Det er ikke slik at arbeidsgiver med denne avtalen kan tvinge den enkelte til å gå lange vakter. Her gjelder fortsatt grensene uten avtale om utvidet overtid.

Arbeidstakere kan også helt fritas overtid dersom de av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Arbeidsgiver plikter uansett å frita arbeidstaker fra å utøve overtid når arbeidet uten skade kan utøves av andre.

Videre spørsmål om arbeidstid og overtid kan rettes til forbundsnestleder Tommy Fredriksen.

fredriksen@fengselogfriomsorg.no