Foto: NFF

Jula står for tur, og for mange medlemmer blir det en spesiell høytid, preget av usikkerhet for den kommende tiden.

Det har vært et travelt og begivelsesrikt år, på godt og vondt. Det er et dramatisk år for oss i kriminalomsorgen vi snart legger bak oss. Avslutningen på året, «julegaven» kriminalomsorgens ansatte fikk av Høyre, Frp, Krf og Venstre, er tung og bitter å svelge. Vi har en stor jobb foran oss i 2019 med å ivareta alle våre medlemmer, og vi skal gjøre vårt ytterste for at flest mulig blir minst mulig berørt av nedleggelsene. Sammen er vi sterke, og nå er tiden der for å stå sammen og ta vare på hverandre i en vanskelig tid.

Forbundet retter en stor takk til tillitsvalgte, verneombud og ledere som gjør sitt beste med å følge opp ansatte og medlemmer. Vi takker alle for jobben dere har gjort for forbundet og forbundets medlemmer.

Med ønske om en god og fredfull jul, og det aller beste for året som kommer. En ekstra stor hilsen til alle dere som må jobbe i julehøytiden og gjør et viktig arbeid på vegne av oss alle.

God Jul og Godt Nytt år fra forbundskontoret!