Foto: NFF

Forholdene for kvinner har blitt betraktelig bedre i de fleste land, men det er fortsatt mye å kjempe for.

I dag markerer vi den internasjonale kvinnedagen. Den internasjonale kvinnedagen ble vedtatt i 1910 på en internasjonal konferanse i København. Dagen ble etablert for å hedre bevegelsen for kvinners rettigheter samt for å støtte kampen for at kvinner skulle få egen stemmerett.

Vi må fortsatt ta kampen for like vilkår og rettigheter for kvinner og andre. Det er fortsatt grupper som henger etter og disse må vi gjøre vårt ytterste for å hjelpe for å få til et mer likeverdig arbeidsliv. NFF ønsker lykke til med kvinnedagen 2021.