Foto: Arek Socha

Kravet fra NFF og KY ble ikke tatt til følge av Statens lønnsutvalg.

Mandag 25. november ble tvistesaken mellom NFF, KY og KDI behandlet i Statens lønnsutvalg (SLU). I dag kom kjennelsen, og dessverre ble ikke kravet om større avsetning til grupper tatt til følge.

SLU var imidlertid enige i at det ikke ble ført reelle forhandlinger, og at prosessen bør formaliseres med hensyn til utveksling av tilbud og krav.

Forbundet er innkalt til møte med KDI fredag 6. desember for å komme til enighet om videre fremdrift i lønnsoppgjøret.

NFF kommer med mer informasjon om de lokale lønnsforhandlingene.