Foto: NFF

NFF er fortsatt det foretrukne forbundet for aspiranter.

Aspirantkull H21 er godt i gang med utdanningen, og mandag 13. september var det klart for den årlige informasjons og vervedagen på KRUS. Det ble et litt nedskallert opplegg denne gangen, med kortere tidsbruk og færre representanter fra forbundene på stand grunnet smittevernregler.

NFF og KY presenterte seg selv i auditoriet foran 175 aspiranter, og besvarte spørsmål fra nyskjerrige aspiranter på stand etterpå. De fleste aspirantene har nå valgt å organisere seg, og vi kan konkludere med at NFF fortsatt er det foretrukne forbundet for aspiranter.