Illustrasjon

Mange søknader om stipend til årets konferanse – nå er de fordelt.

Saken er oppdatert 5. februar.

Påmeldingslink til konferansen.

Forbundet mottok ca 110 søknader om stipend til årets konferanse. 38 stipender er fordelt, disse har alle fått epost om dette. De fleste har ikke fått stipend tidligere.

Det er ingen lett oppgave å plukke ut stipender blant så mange søkere. Det bør være en viss geografisk spredning blant deltakerne, noenlunde fordeling mellom anstalter og friomsorgskontor, ikke for mange menn osv. Det har også vært noe «loddtrekning».

De som ikke har fått stipend kan evt forsøke å få dekket hele, eller deler av konferansen fra arbeidsgiver, regionavdeling eller lokalforening

De som har fått stipend må senest 14. februar melde seg på konferansen. Dersom det viser seg at en ikke har mulighet til å delta så må forbundet varsles om det så snart som mulig da det er reserveliste.

Program og informasjon om Kriminalpolitisk konferanse 2019