Foto: NFF

Sentralstyret har behandlet forslaget til ny offentlig tjenestepensjon, og anbefaler medlemmene å stemme JA i uravstemningen.

Uravstemningen er sendt ut elektronisk til alle medlemmer med registrert epost eller mobilnummer i medlemsregisteret. Medlemmer som ikke har fått link på telefon eller mail, kan logge inn på MIN SIDE, og følge linken «avstemning». Informasjon om avtalen ligger på avstemningssiden.

Sentralstyret anbefaler medlemmene å stemme JA.

Ny offentlig tjenestepensjon på 1-2-3

Frist er 15. mai kl 1600.