Foto: Peter Mydske/Stortinget


Justiskomiteens flertall støtter ikke forslaget til omorganisering av kriminalomsorgen.

Forslag til omorganiseringen av kriminalomsorgen blir avvist av justiskomiteens flertall, bestående av AP, SP, SV og FrP. Justiskomiteens innstilling er helt i tråd med forbundets anmodning til komiteen. 
 
Fornuften har seiret, sier forbundsleder Asle Aase. Forbundet har tydelig formidlet til justiskomiteen at forbundet ikke er uvillig til å diskutere fremtidige endringer i organiseringen av kriminalomsorgen, men har understreket at en slik diskusjon og prosess må være tuftet på faglig kunnskap og et politisk mål om å styrke kriminalomsorgen slik at etaten står bedre rustet til å gjennomføre sitt samfunnsoppdrag til det beste for samfunnet. For å oppnå dette kreves en politisk annerkjennelse av at oppdraget krever ressurser, kompetanse og tilstrekkelig bemanning.
 
Jeg er svært glad for at forbundets høringsinnspill er tatt på alvor i en sak som både er viktig for ansatte, medlemmer og innsatte i kriminalomsorgen, sier forbundsleder Asle Aase.
 
Debatten og avstemmingen skjer i Stortinget 16. februar.