Foto: NFF

Hovedtariffoppgjøret i staten er i gang. Her er LO Stat sine krav.

Statens personaldirektør, Gisle Norheim trekker frem at å beholde og rekruttere ansatte er en viktig sak for å kunne levere tjenestene og oppfylle samfunnsoppdraget som er pålagt statens virksomheter.

En overordnet avtale for staten er også et hovedkrav fra staten og er med på samme sporet som forbundet og LO Stat.

Forbundsleder Asle Aase er glad for at statens personaldirektør er klar på behovet for én hovedtariffavtale i staten. Skal staten få kontroll over lønnsutvikling og egen personalforvaltning må de ta et overordnet ansvar, men forbundslederen merker seg at det er helt nødvendig med en grundig diskusjon om hvilke kollektive systemiske elementer en felles avtale må inneholde. Det er ikke bærekraftig at ansvaret overlates helt til virksomhetene.

Forbundslederen holder fast ved kravene om økt kjøpekraft og at de med lavest lønn skal ha størst prosentvis økning. Asle Aase er også tydelig på at grunnlønnen for mange av forbundets medlemmer er for dårlig og forhandlingene må føre til at situasjonen forbedres.

Krav 1 LO Stat Hovedtariffoppgjør 2024

Statens første tilbud-krav_220424 kl 12

Pressemelding fra LO Stat