Fotomontasje: NFF/Envato Elements

Regjeringen styrker domstolene og politiet med til sammen 140 millioner, men ofrer ikke kriminalomsorgen en krone.

Regjeringens budsjettavtale med FrP påfører kriminalomsorgen ytterligere flate kutt i driftsbudsjettene når de øker ABE kuttet med 5 millioner kroner.

Regjeringen og FrP styrker domstolene og politiet med til sammen 140 millioner, men ofrer ikke kriminalomsorgen en krone.

Budsjettavtalen vil redusere kriminalomsorgens evne til å tilbakeføre innsatte og domfelte til et lovlydig liv etter soningen.

Avtalen innebærer en reduksjon av bemanningen i fengslene og friomsorgen og dette er svært alvorlig. Regjeringen og FrP viser på nytt at de ikke lytter til de ansatte i kriminalomsorgen. Det vil bli mindre programvirksomhet og andre tiltak til innsatte for å forebygge ny kriminalitet. Det går utover sikkerheten og arbeidsforholdene til de ansatte. Taperne er ansatte, innsatte/domfelte og samfunnet. Nedbyggingen fortsetter!

Det er også alvorlig når statssekretær Thor Kleppen Sættem på Dagsnytt 18 30. november 2020 uttaler at kriminalomsorgen er styrket med 1,3 milliarder av regjeringen Solberg. Statssekretæren unnlater å fortelle at økningen han fremholder om er til nye fengselsbygg. Det står i sterk kontrast til hva hans eget fagdirektorat (KDI) sier; det har vært kutt i driftsbudsjettene på over 220 millioner siden 2015.

NFF reagerer sterkt på at regjeringen Solberg fremstiller situasjonen i kriminalomsorgen som god når det i realiteten har vært en nedbygging de siste sju årene.

Situasjonen forverres ytterligere når regjeringen ikke fullt ut kompenserer kostnader ifm pandemien og kriminalomsorgen må selv dekke 25 millioner til ekstraordinære tiltak innenfor eget budsjett.

Regjeringen og FrP velger å gi støtte til frivillige organisasjoner. Det er positivt, men inndekningen påføres kriminalomsorgen. Dette er problematisk og vil ytterligere forverrer kriminalomsorgens situasjon.

Regjeringen og FrP hadde nå muligheten til å bevilge midler til sikkerhetsskannere til alle landets fengsler, men NFF registrerer at dette tapte i kampen mot billigere snus og alkohol.

NFF merker seg at regjeringen Solberg og FrP ikke har andre ambisjoner for kriminalomsorgen enn å kreve mer kriminalomsorg for mindre penger, år etter år. 2021 blir ikke noe unntak!