Bilde av avtroppende kriminalomsorgsdirektør Marianne Vollan

Foto: Ole Palmstrøm, LO Media

Kongen i statsråd utnevnte 10. april direktør Marianne Vollan til førstelagmann ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Marianne Vollan ble første direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet. Hun har hatt jobben i ni år. NFF ønsker lykke til i ny jobb når en tid kommer.

Forbundet kjenner ikke til hvem som vil gå inn i jobben som ny kriminalomsorgsdirektør.