Foto: NFF

Hva skjer med avtaler om å gå lange vakter og avtaler om utvidet overtid?

Hvert år søker fengslene om å fravike arbeidsmiljølovens hovedregler og hvert år innvilges disse når reservasjonsrett, pauser, risikovurdering og forsvarlighetsvurdering er ivaretatt, og søknadene er behandlet i lokalt AMU og IDF.

Regionalt IDF i nord, sør, øst og sørøst har godkjent dispensasjonssøknadene, men ikke vest da KY krevde økonomisk kompensasjon. Konsekvensen for disse fengslene er derav at det fra og med nyttår ikke er tillatt å gå vakter over 10 timer.

Tradisjonelt går man i turnusen man har inntil man får en ny på plass. Ikke bare blir det krevende eller umulig å lage turnuser som nå ivaretar både ansatte og virksomhetens behov. I tillegg blir det i særdeleshet utfordret av at fengselsledere stresser prosessen for å måtte unngå aml-brudd.

I siste sentrale IDF-møte ble det ikke inngått avtaler om utvidet overtid, da KY også her krevde økonomisk kompensasjon inntil kompenserende tiltak er på plass. Gjeldende grenser vil derfor bli 10 timer pr uke, 25 timer pr måned og 200 timer pr år. Det kan da ikke gås overtid på lange vakter og det kan heller ikke kan gås overtid på dobbel vakt når disse har normal vaktlengde.

Det er usikkert om KDI og KY har tatt innover seg alvoret i situasjonen. På den ene siden har krav om tiltak ligget på bordet siden i fjor, men KDI har konsekvent avvist diskusjoner og har heller ikke tatt initiativ til løsninger. På den annen side begrunner KY krav om kompenserende tiltak med at arbeidsbelastningen til de turnusansatte er for stor med å gjøre arbeidsbelastningen enda større.

Det er i en slik situasjon svært viktig at partene tar til vettet og møtes ved forhandlingsbordet. NFF er ikke imot økonomisk kompensasjon inntil bedre bemanning er på plass. Tvert imot. Samtidig tar NFF sterk avstand fra at turnusansatte får større belastninger som følge av en maktkamp. Uavhengig av organisasjonstilhørighet er spill for galleriet med ansattes ve og vel overhodet ikke greit.

Tommy Fredriksen
Forbundsnestleder