Foto: NFF

Enighet om grupper i de lokale lønnsforhandlingene 2023

Potten til de lokale lønnsforhandlingene (HTA 2.5.1) i år er på 21,9 millioner. Dette er akkurat like mye som potten i fjor. Forskjellen på de sentrale lønnsforhandlingene fra 2022, er det flate generelle tillegget på 31 000,-.

Det ble oppnådd enighet om grupper mandag 18. september som vil bli offentliggjort i protokoll 25. oktober dersom det oppnås enighet i forhandlingene om individuelle krav. Ingen av partene fikk det helt som man ville, noe som innebærer at NFF setter protokolltilførsler med forventninger til neste år.

I år samarbeidet NFF og KY (Kriminalomsorgens Yrkesforbund) bra, noe som innebar at KDI ikke kunne sette forbundene opp mot hverandre. Hadde alle forbundene klart å samarbeide så hadde vi hatt enda mer kontroll. Vi var nære i 2021, da 4 av 5 samarbeidet om grupper.

  • Det største problemet med lokale lønnsforhandlinger er at det er for lite penger. Det innebærer at arbeidsgiver må sørge for å benytte de andre tariffmulighetene som finnes for å heve lønnen. For de finnes!

I år har det vært viktig å ta vare på de som har stått lenge i det. Når det gjelder de som akkurat har kommet inn, så kan arbeidsgiver benytte andre økonomiske virkemidler enn lokale lønnsforhandlinger. Dersom arbeidsgiver virkelig mener noe med å rekruttere og beholde, så burde virksomheten få resultater på særlige vilkår (HTA 2.5.3) eller at arbeidsgiver vurderer ny lønn innen 12 måneder (HTA 2.5.5). Regiondirektørene har dessverre en etter en forkastet forbundenes felles 2.5.3 krav, så da forventer vi at de benytter 2.5.5 hvis øverste hold skal kunne ha noe troverdighet her.

Det er store problemer med å lage målrettede innretninger på grupper med stillingsansiennitet. Med yrkesansiennitet og etatsansiennitet var det enkelt. Jo flere år, jo høyere lønn. Slik er det ikke med stillingsansiennitet. En med 2 år stillingsansiennitet kan ha lengre yrkesansiennitet enn en med 20 år stillingsansiennitet. Dette som følge av at det er siste arbeidskontrakt i konkurranse som angir ansienniteten. Når det er sagt så ble det langt på vei gjort det beste ut av det med nye innretninger.

Forbundene har felles kravsoverlevering tirsdag neste uke. Innen da skal regionavdelingene, KRUS og KDI kategorisere kravskjemaene etter kode og legge innholdet inn i en Excel-fil som er arbeidsdokumentet under forhandlingene. Deretter overtar forbundets sentrale forhandlingsutvalg som koordinerer de ulike avdelingene og direkte tilsluttede foreningene.

De fysiske forhandlingene foregår i Lillestrøm 23. – 25. oktober.

  • Målet hvert år er å «perse» så lønnsforhandlingene er som å sykle Birken. Det er masse engasjert publikum, det er hindringer og muligheter underveis, men god opplading, masse erfaring og riktig team, gjør at vi kommer godt i mål.

 

Tommy Fredriksen
forhandlingsleder NFF