Illustrasjon

Resultatet fra årets lønnsforhandlinger resulterte i minst 10.000,- kroner til alle fra 1. mai.

Resultatet fra årets lønnsforhandlinger resulterte i minst 10.000,- kroner til alle fra 1. mai. I tillegg er det innført nytt lønnssystem fra samme dato med tilhørende overføringsregler og sikringsbestemmelser, og det er avsatt 0,85% til lokale forhandlinger med virkningsdato 1. mai. Alle i stillingskode 1408 førstekonsulent gis i tillegg 1 lønnstrinn.

Yrkesaktive medlemmer mottar i dag en tekstmelding fra NFF, hvor vi ber den enkelte om å stemme JA, eller NEI til årets lønnsoppgjør.

NFF anbefaler medlemmene å stemme JA til oppgjøret. Frist til å svare er 17. juni kl 10.00.

Forbundet arrangerer webinar om lønnsoppgjøret tirsdag 14. juni kl 16.00.
Link til webinaret HER. Dersom du benytter pc kan du bli med på møtet enten via nettleser, eller bruke programmet «Teams». Om du benytter mobiltelefon (android eller Iphone) må du sansynligvis laste ned appen «Teams» for å kunne bli med på webinaret.

LO Stats informasjonshefte

Riksmeklerens møtebok

Overordnet informasjon
Partene har blitt enige om et nytt system for ansiennitetsopprykk som gjelder for alle stillingskoder som tidligere har vært tilknyttet lønnsrammer. Det er innført to stiger på 10 og 16 år. Med lønnsutvikling på 1,1% på begge stigene i 10 år og deretter med 0,55% de neste 6 årene på 16 års stigen.
Den lønna du har pr 1. mai 2022, blir utgangspunktet for innplassering i det nye systemet. Ved overføring i de nye lønnsstigene blir en innplassert ut fra når du startet i din stilling eller stillingskoden der du jobber i dag. Startet du som fengselsbetjent i din stilling for 5 år siden, innplasseres du med lønn pr 1. mai og med 5 år inn på lønnsstigen. Og slik gjøres det for alle helt opp til 10 eller 16 år som er topp i stigene.
 
Det er også innført nye minstelønnsbestemmelser som gjelder ved ansettelse fra 1. mai 2022.
 
Også de som i dag er direkteplassert i lønnsrammene skal normalt innplasseres ut fra tid i stillingskoden dersom du har under 10 eller 16 års stillingsansiennitet. Men har du høy lønn i forhold til andre med 10/16 års stillingsansiennitet i samme stillingskode kan partene bli enig om at du direkteplasseres også i det nye systemet.
 
De som var innplassert i spenn og direkteplassert, vil fortsatt være direkteplassert i det nye systemet.
 
Sikringsbestemmelser
For de som har stått i samme stillingskode i mer enn 10/16 år, er det laget sikringsbestemmelser, og partene er i tillegg enig om at utilsiktede konsekvenser ved innføring av nytt lønnssystem, skal tilstrebes løst av de lokale parter.