Foto: NFF

12 timer på overtid kom årets lønnsoppgjør til slutt i havn.

Forbundsleder Asle Aase sier det har vært en krevende mekling.

Aase er fornøyd med at medlemmene er sikret en forbedret kjøpekraft og at mesteparten av lønnsmidlene ble fordelt sentralt. Meklingsresultatet innebærer et generelt tillegg til alle, en pott til lokale lønnsforhandlinger og at AFP fortsatt er en tariffestet ordning. Det hadde vært ønskelig med kronetillegg til alle og enda mer til generelt tillegg, men det er mange parter som skal forenes og resultatet var til å leve med.

Forbundslederen er tilfreds med at det ble en likelønnsprofil på det generelle tillegget og den lokale potten gir grunnlag for å følge opp blant annet lavtlønte og rette opp andre lønnsmessige skjevheter i egen virksomhet.

Til slutt er det svært gledelig at alle pensjonsgivende variable tillegg inngår i pensjonsgrunnlaget for opptjening i ny offentlig tjenestepensjon fra 1. januar 2020 for de som er født i 1963 og senere.
Et mangeårig krav ble innfridd!

Resultatet:

Årslønnsrammen er på 3,2 %.

Lokale tillegg (40 % av rammen) pr. 1.juli.

Sentrale tillegg (60 % av rammen) pr. 1.mai

Det gis et generelt tillegg på tabellen med virkning fra 1.mai 2019 slik:

1,35 % fra og med ltr.19 til og med ltr. 46

1,55 % fra og med ltr. 47 til og med ltr. 63

1,35 % fra og med ltr. 64 til og med ltr. 101

 

Pressemelding fra LO Stat.