Foto: NFF Magasinet

Meklingen i lønnsoppgjøret er avsluttet og det er på tide å stemme over resultatet.

Årets lønnsoppgjør har vært krevende og bakteppet med pandemien har påvirket lønnsforhandlingene og de økonomiske rammene i industrien og staten. Staten startet opp lønnsforhandlingene med å si at det ikke var noe å forhandle om, og det ble brudd i forhandlingene.  Meklingen førte til at staten også mente det var et grunnlag for å forhandle om et generelt tillegg. Virkningstidspunktet for oppgjøret er 1. oktober 2020.

Det generelle tillegget sammenholdt med andre endringer i tariffavtalen gjorde at LO Stats forhandlingsutvalg, etter en totalvurdering valgte å akseptere statens siste tilbud.

Forbundet ser at lønnsoppgjøret ikke på noen måte møter alle forbundets krav, men valgte sammen med de andre forbundene i LO Stat å akseptere.

Vi håper du vil benytte deg av din stemmerett og avgi stemme i uravstemningen.

Det er mulig å avgi sin stemme ved å trykke på lenken i tekstmeldingen og i den utsendte eposten. De som ikke er registrert med mobil eller epost kan logge inn på Min Side og avgi stemme der.

Frist for å avgi stemme er 10. november kl 2400.