Foto: NFF

Partene i kriminalomsorgen oppnådde enighet i de lokale lønnsforhandlingene 1. desember.

Forhandlingene om grupper ble gjennomført i oktober, mens forhandlingen av individuelle lønnskrav først ble ferdige i forrige uke, derfor offentliggjøres oppgjøret først nå.

Forbundsnestleder Tommy Fredriksen mener at forbudets delegasjon har gjort en solid jobb, og at forbundet har vært strukturerte og gode på å prioritere i krevende forhandlinger preget av for lite penger og for få grupper. Det er behov for flere særavtaler, da penger til disse tas av driftsbudsjettet og ikke av den lokale potten. Det nye lønnssystemet med stillingsansiennitet må endres slik at det frigjøres mere lokale lønnsmidler til de andre stillingskodene uten ansiennitetsstige også. NFF vil aldri bli fornøyd før potten er stor nok.

Resultatet av forhandlingen for grupper: 

Lønnsendringene for grupper gjelder kun for ansatte som er omfattet av lønnsforhandlingene, og har oppnådd den stillingsansiennitet det vises til ovenfor per 1. mai 2022.

Partene ble også enige om endring i følgende særavtaler: