Foto: NFF

Forbundsleder Asle Aase: Statlige ansatte må få annerkjennelse for den jobben de gjør.

LOs representanskap vedtok tirsdag 21. februar en tariffpolitisk uttalelse ifm mellomoppgjøret 2023. Forbundsleder Asle Aase tok ordet under debatten og sa at statlige ansatte må få annerkjennelse for den jobben de gjør. Hovedkravet er økt kjøpekraft og motvirke lavtlønn. Aase var tydelig på at det er helt avgjørende at medlemmene får økt kjøpekraft. Det ble også vist til den alvorlige situasjonen med økt konkurranse om arbeidskraft, hvor kriminalomsorgen ikke er i stand til å beholde kvalifisert personale når andre virksomheter tilbyr mye høyere lønn enn hva kriminalomsorgen tilbyr.

Lønnskravene i staten overleveres Kommunal-og distriktsdepartementet (KDD) 27. april, og i løpet av mai vet vi om forbundets krav er innfridd.

LO krever et skikkelig lønnsløft

Tariffpolitisk uttalelse mellomoppgjøret 2023