LO repskap skjermdump

LOs representantskap samlet til møte. Lønna er for dårlig for våre medlemmer sier Asle Aase.

Tariffoppgjøret 2020 sto på dagsorden når LOs representantskap var samlet til møte 18. februar. Forbundsleder Asle Aase, som ble valgt inn som vararepresentant i Sekreteriatet, tok ordet i debatten. 

Her er forbundslederens innlegg på LOs representantskap:

«Dirigenter og representantskap.

Forslaget til tariffpolitisk uttalelse som legges frem her i dag er bra og tar for seg mange av utfordringene vi står overfor i det kommende lønnsoppgjøret.

Jeg er imidlertid ikke enige i uttalelsen om at statlige ansatte er lønnsvinnere. Det er selvsagt noen som har kommet godt ut av det i staten også, men ikke på langt nær alle yrkesgruppene.

Lønnsutviklingen for mange av våre medlemmer i fengslene og friomsorgskontorene har dessverre vært svært dårlig og de figurerer langt ned på lønns oversikter som presenteres foran de kommende lønnsoppgjørene.

De fleste av våre medlemmer er innplassert i lønnsrammer og hvor det skal være en naturlig lønnsutvikling som følge av økt ansiennitet.

En av årsakene til den dårlige lønnsutviklingen for de som er i lønnsrammer er statens enorme uvilje til å vedlikeholde lønnssystemet herunder lønnsrammene. Dvs, sørge for at det er en lønnsutvikling i rammen.

Staten møtes med krav om å vedlikeholde lønnssystemet og lønnsrammene, men utviser en enorm uvilje mot å gi lavtlønte grupper i blant annet kriminalomsorgen en rimelig lønnsutvikling.

Staten som snakker om modernisering, modernisering og forenkling har ingen planer om å sikre statlige ansatte et akseptabelt lønnsnivå ei heller bidra til lønnsutvikling. Når staten snakker om det nye så handler det om at ikke alle skal få og virksomhetene må selv ta ansvar.

Når et langt yrkesaktivt liv går mot en avslutning er det også forventninger om å få en pensjon som gjør det er mulig å få en verdig pensjonstilværelse.

Alle lovnader om en pensjon verdt å snakke om har forduftet som dugg for solen. Et begrep som pensjons ran synes å være treffende når vi skal oppsummere. Alle skjønner at dersom flere og flere lever lenger så må alle bidra mer, men det er rett og slett trist å registrere statens holdning overfor gruppene med særaldersgrens. Staten vil både redusere pensjonsnivået og gjøre ordningen så dårlig at den avvikler seg selv.

Hvorfor skal noen jobbe i yrker med store belastninger ispedd en porsjon vold og trusler når arbeidsgiveren din i realiteten sier at det er en risiko du selv må håndtere. At du må gå av tidligere får bli din egen sak. Klarer du ikke å stå lenger så mener staten at du kan finne deg noe annet å gjøre. Konsekvensen av statens manglende vilje til å få på plass en pensjonsordning er at flere skyves over på uføretrygd og det blir vanskeligere å rekruttere og beholde kompetente ansatte.»

LO-tariffpolitisk-uttalelse-18-februar-2020