Foto: NFF

Men NFF-medlemmene er ikke fornøyd med årets lønnsoppgjør.

Det var nærmere 60 % av NFFs medlemmer som avga stemme under årets uravstemning. Av disse var det nærmere 60 % som stemte nei, i underkant av 32 % stemte ja, mens 8 % stemte blankt.

Forbundsleder Asle Aase sier at NFF sine medlemmer i mange år har vært lønnstapere og det er et kraftig signal som LO Stats ledelse nå tar med seg tilbake til staten. Staten må forstå at de siste års lønnsoppgjør ikke er en farbar vei og forbundet har full forståelse for at mange av medlemmene føler seg sviktet av arbeidsgiver. Aase ser på ingen måte at staten tar innover seg den krevende arbeidssituasjonen medlemmene står i hver dag. Det er politikken som har slått inn i lønnsoppgjøret og forbundet må dessverre innse at det ikke var politisk vilje til å løfte lavtlønte eller likelønnsarbeidet.

Om uravstemingen på LO Stats nettside.