Illustrasjonsfoto

De lokale lønnsforhandlingene i kriminalomsorgen skal avholdes i tidsrommet 15. – 18. oktober 2018.  

Den økonomiske rammen for oppgjøret er 46.245.623 kroner.

Forbundets sentralstyre skal behandle alle kravene i sitt møte 17. – 19. september.                          

> NFFs rundskriv om lokale lønnsforhandlinger
> Kravsskjema for lokale lønnsforhandlinger
> Lønnspolitisk dokument 2018

Tidsplan for forhandlingene:

  • Frist for innsending av organisasjonenes krav til KDI 20. september kl. 12.00
  • Arbeidsgivers første tilbud/krav legges frem i møte i KDI 2. oktober kl. 12.00, (sendes også ut etterpå)
  • Frist til å besvare første tilbud/krav 5. oktober kl. 10
  • Arbeidsgiver sender over andre tilbud/krav 9. oktober kl. 10.00
  • Frist til å besvare andre tilbud/krav 11. oktober kl. 12.00
  • Forhandlingene starter mandag 15. oktober kl. 10.00
  • Den 15. oktober er det satt av tid til forhandlinger i tidsrommet kl. 10 – 21
  • Den 16. oktober ved behov
  • Den 18. oktober er det satt av tid til forhandlinger i tidsrommet kl. 9 – 21.