Skjermdump stortinget.no

Stortingets flertall har for andre gang nedstemt forslag til omorganisering av kriminalomsorgen.

Regjeringen fikk ikke flertall for å fjerne regionene, og å gå fra tre til to nivåer. NFF har nådd frem med argumentasjonen om at eventuelle endringer bør skje på et faglig grunnlag, og må sees opp imot de politiske ambisjonene for kriminalomsorgens samfunnsoppdrag. Forbundet er svært tilfreds med at flertallet på Stortinget tok dette på fullt alvor og at diskusjonen om færre nivåer nå legges bort. Det er flere diskusjoner som kommer i kjølevannet av avvisningen, herunder fremtiden for sømløspilotene mv, men dette vil forbundet komme tilbake til.

NFF er opptatt av at ansatte på regionene gis arbeidsro og trygghet for arbeidssituasjonen.

Det er lagt ned svært mye arbeid ifm forslaget til omorganisering, og vi er svært fornøyd med resultatet, sier forbundsleder Asle Aase.

Les mer om saken i NFF Magasinet.

Foto: NFF