Foto: NFF

Med bakgrunn i utbruddet av koronavirus kansellerer NFF kurs og konferansevirksomhet til 26. mai.

En rekke kurs og konferanser i forbundsregi kanselleres som en følge av koronaviruset. Dette gjelder frem til 26. mai. Forbundet vil se an råd fra helsemyndighetene ift kurs og konferansevirksomhet resten av året.

Årets kriminalpolitisk konferanse som var planlagt 26. – 27. mars med omtrent 150 påmeldte er avlyst, og utsatt til onsdag 30. september – torsdag 1. oktober. Endelig avgjørelse av om konferansen blir gjennomført til høsten tas i samarbeid med LO og FO innen utgangen av juni.

Et annet stort arrangement som avlyses er foreningslederkonferansen som var planlagt 15. – 16. april. NFF vil komme tilbake til ny dato for denne konferansen.

NFFs retningslinjer for sentral- region og lokalorganisasjon under coronavirusutbruddet

 

Kort om koronaviruset

Hva er koronavirus? 

 • Koronavirus kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller gir det kun mild sykdom,
  men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.
 • Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved via dråpe- eller kontaktsmittesmitte (og gjerne da ved hosting eller nysing). 

Symptomer 

Vanlige symptomer er:

 • Feber, hodepine, sår hals og rennende nese inntreffer først
 • Det kan utvikle seg med tung pust, hoste, pustevansker og lungebetennelse. Alvorlig lungesvikt forekommer.
 • Alvorlig sykdom er oftest sett hos eldre og personer med underliggende sykdommer.
 • Det finnes ingen spesifikk behandling mot sykdommen.

Mistenker du smitte? 

Du skal ikke dra til fastlege, sykehus eller legevakt dersom du mistenker koronasmitte, du må heller:

 • Ringe fastlegen din
 • Ringe legevakt (på tlf.nr. 116117) 

Folkehelseinstituttet anbefaler folk å kontakte lege på telefon hvis de har symptomer og har vært i en av disse situasjonene. Vær oppmerksom på at disse rådene endrer kan endre seg svært raskt!

 • I et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
 • Har de siste 14 dagene vært i nærkontakt med noen som er bekreftet smitte

Hvordan unngå smitte 

God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner, inkludert infeksjoner med koronavirus.    

 • God håndhygiene er viktig for å hindre smitteoverføring! Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann
 • Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.
 • Det anbefales at alle som hoster og nyser bruker papir og kaster dette rett i en søppelpose. Hvis du ikke har papir, er alternativet å hoste inn i albuekroken – aldri i hendene.
 • Bruk av munnbind anbefales ikke for friske personer. Feilbruk forekommer ofte, og personer som bruker munnbind, tar seg oftere til ansiktet noe som kan øke smittefaren
 • Du bør, om mulig holde minst en meters avstand til personer med luftveissymptomer

Reiseråd

Folkehelseinstituttet og Utenriksdepartementet vil komme med stadig oppdaterte reiseråd. Reisende bør følge med på UDs reiseinformasjon og nyheter, da situasjonen kan endre seg raskt.

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

Hold deg oppdatert:

Folkehelseinstituttet har hele tiden oppdatert informasjon om koronaviruset:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/