Foto: NFF

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 skaper utrygghet for ansatte og for samfunnet.

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund og Kriminalomsorgens Yrkesforbund går til politisk streik mandag 22. oktober kl 11.00 til 13.00. Til sammen omfattes 4400 ansatte i kriminalomsorgen av streiken.

NFFs forbundsleder Asle Aase er klar til kamp, og er tydelig på at nå må alle gode krefter i kriminalomsorgen stå opp for saken!

NFF kom onsdag 17. oktober med følgende pressemelding:

POLITISK STREIK 22.OKTOBER KL. 11-13

Norsk fengsel- og Friomsorgsforbund vil gjennomføre en politisk streik mandag 22.10.2018 i tidsrommet kl. 11-13 i samarbeid med KY.

NFF ser det som helt nødvendig å reagere på forslaget til statsbudsjett og forbundets 2700 medlemmer vil legge ned sitt arbeid i tidsrommet kl.11-13.

Kriminalitet skaper utrygghet. Kriminalomsorgen skal sikre soning med mening, og at færre begår nye kriminelle handlinger. Det er en oppskrift for økt trygghet. som virker.

Regjeringens fortsatte reduksjoner i kriminalomsorgens rammer tryggheten i samfunnet. Med regjeringens forslag til statsbudsjetter har kriminalomsorgen fått redusert sine driftsbevilgninger hvert år. Kuttene har ikke skapt og vil ikke skape, en mer effektiv kriminalomsorg. Kuttene bidrar til et mer utrygt samfunn. Det samme gjør andre foreslåtte innsparingstiltak, framfor alt nedlegging av sju enheter med nærmere 290 åpne soningsplasser.

Foreslått nedlegging begrunnes med overkapasitet, noe NFF bestrider. Behovet for soningsplasser blir ikke mindre på kort sikt, og det er ikke forsvarlig å iverksette kapasitetsreduksjon med nedleggelse av fengsler.

Regjeringen brukte nærmere 1 milliard kroner på 242 soningsplasser i Nederland. Nå vil regjeringen legge ned 7 fengsler med 290 soningsplasser i Norge til en brøkdel av prisen hva Nederland kostet. Dette kan vi ikke akseptere! Dette er dårlig kriminalpolitikk.

Kuttene i driftsbudsjettene de siste 4 årene har ført til lavere bemanning og dårligere soningstilbud. Nedskjæringene er foreslått også for 2019. I tillegg kommer nedleggelsene og oppsigelser.

Kriminalomsorgen jobber for økt trygghet i samfunnet. Dårligere soningsforhold skaper ikke trygghet, men øker risikoen for tilbakefall. Det vil være uforsvarlig å foreslå nedleggelser nå.

Asle Aase/s/
Forbundsleder
97695268

 

Felles pressemelding fra NFF og KY.