Ungdomskonferansen

Ungdomskonferansen er en årlig konferanse arrangert av styret i NFF ung, for de unge medlemmene. Vi sender ut invitasjon og informasjon til alle unge medlemmer når tiden nærmer seg, og påmelding skjer via e-mail.
Det holdes også valg på ungdomskonferansen. De som er på valg ungdomskonferansen 2019 er leder og styremedlem
(1 år). Valgkomite og mer informasjon om dette kommer i invitasjonen.
Ungdomskonferansen er til for deg, har du ønsker eller forslag til tema eller innhold er det bare å ta kontakt.
Enten på mail til en av oss i styret. Eller på nffung@fengselogfriomsorg.no.