Ungdomskonferansen 2020

Vi håper du vil være med på årets ungdomskonferanse! Konferansen avholdes i Lillestrøm 31. august – 1. september 2020, i regi av NFF Ung! Hvert år arrangerer vi konferanse for medlemmer i alderen 20-35. Temaet i år er seksuallovbruddsdømte. Det vil også være godt med organisasjonsfaglig påfyll!

 

Økt fokus på seksuallovbrytere i samfunnet har medført et høyt antall domfelte i kategorien. Hva gjør kriminalomsorgen i arbeidet med disse lovbryterne? Hva kan du gjøre i møte med dem? Meld deg på og bli med på årets konferanse hvor vi har samlet spennende og dyktige foredragsholdere som kan mye om temaet, blant andre rettspsykiater Randi Rosenqvist og førsteamanuensis Christine Friestad!

 

Konferansen hjemler tjenestefri med lønn etter Hovedavtalen § 40. Reise og opphold dekkes. Dersom du ønsker å dele rom med noen, skriv gjerne det i påmeldingen.

 

Meld deg på ved å sende epost med navn, enhet du er ansatt ved og hvor du kommer tilreisende fra til; hilde.myhrer@fengselogfriomsorg.no

 

Påmeldingsfrist: 22. april 2020

 

Velkommen til årets ungdomskonferanse!

 

 

Styret består av fem verv, se hvem vi er her. I år er nestleder for 2 år, styremedlem for 2 år, samt styremedlem for 1 år på valg. Valget blir foretatt under konferansen, nærmere informasjon om valgkomiteen legges ut i løpet av mai måned. Dersom du ønsker å stille til valg kan du gjøre dette ved å kontakte valgkomiteen.

 

Har du spørsmål til oss i styret i NFF Ung? Send oss gjerne en mail: nffung@fengselogfriomsorg.no