NFF ung er et eget utvalg i NFF for medlemmer mellom 20-35 år som blant annet skal bidra til å understøtte foreningenes arbeid.

NFF ung skal også:

  • Være en ressurs for forbundet sentralt, regionalt og lokalt
  • Representere forbundet i LOs ungdomsutvalg
  • Arbeide tett med rekruttering av aspiranter og være kontaktleddet til NFFs aspirantstyrer
  • Bidra til å gjennomføre konferanser blant annet for yngre medlemmer
  • Delta i forbundets sentralstyre med tale- og forslagsrett

 

Styret i NFF Ung

Leder: Mats A. Gangnes
Indre Østfold fengsel, avd. Eidsberg
Kontakt: matsaksel@gmail.com

Nestleder: Caroline Larsen
Ringerike fengsel

Sekretær: Erik Fedje
Ila fengsel og forvaringsanstalt

Styremedlem: Even Brandal
Stavanger fengsel

Styremedlem: Alise Salles Håbu
Bredtveit fengsel