Bilde: Envato Elements/ NFF

NFF har besluttet å fraråde alle sine medlemmer og tillitsvalgte å benytte lavpris-flyselskapet Wizz air sine tjenester.

Dette kommer som et resultat og tilsvar på leder i flyselskapet József Váradi sine uttalelser til media om at «Wizz air er et flyselskap uten fagforeninger». Han har og gjort det klart at Wizz air ikke kommer til å ville inngå noen form for tariffavtaler med fagforeninger.

NFF er ikke alene om å reagere på disse utsagnene. Ordfører i Bergen, Marte Mjøs Petersen og Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen har begge to offentlig tatt avstand til Wizz air og frarådet folk å reise med selskapet. I tillegg til at disse 2 politikerne har tatt dette standpunktet har leder i LO Hans Christian Gabrielsen gått ut i TV2 og sagt at så lenge selskapet har denne typen policy og uttrykker denne typen holdninger, så kommer ikke LO til å benytte seg av Wizz air. Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim har og gått ut offentlig og sagt at selskapets holdninger er totalt uhørt og at han føler at de som forbund er nødt til å reagere.

Disse utsagnene stiller NFF seg bak. Forbundsstyret mener at holdningene og uttalelsene fra ledelsen i Wizz air ikke er forenelig med NFF sitt grunnleggende syn om retten til å organisere seg og til å danne fagforeninger. Forbundsstyret reagerer også sterkt på uttalelser fra Wizz air om at de ikke vil inngå tariffavtaler.

Forbundsstyret vil derfor sterkt fraråde medlemmer og tillitsvalgte å benytte Wizz air så lenge selskapet har denne type policy og uttrykker denne typen holdninger.

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund kommer ikke til å benytte seg av Wizz Air.