Illustrasjon PFT

Piquetskjorten skal ut av sortimentet, neste år kommer ny arbeidsskjorte i kriminalomsorgen.

Kriminalomsorgen, Tolletaten og politiet har tilnærmet lik uniformering. Nå er det besluttet at det skal innføres ny arbeidsskjorte i kriminalomsorgen for brukere av TII og TIII. I forbindelse med innføring av den nye skjorten er det behov for å redusere tilbudet av uniformsprodukter – for å redusere kostnader. Innføringen medfører at piquetskjorten går ut fra sortimentet. NFF ønsket å beholde piquetskjorten inntil ny arbeidsskjorte med korte ermer er implementert. KDI kommer tilbake til saken høsten 2023 om det viser seg å bli problemer med å fremskaffe kortermet skjorte.

Den nye skjorten vil sannsynligvis bli tilgjengelig for bestilling våren 2023, og skal være implementert innen to år. Tilsvarende skal bruk av pique opphøre fra det tidspunktet ny arbeidsskjorte er implementert. Lys blå skjorte skal tilbys brukere av TI og TII.

Her er et foreløpig bilde av den nye arbeidsskjorten