Foto: Aleksei Glustsenko

De sentrale partene har løftet fengselsbetjenter til minimumsavlønning lønnstrinn 41.

I de reviderte retningslinjene for bruk av stillingskoder i august, ble blant annet fengselsbetjenter løftet til ny minimumsavlønning ltr 41. Det innebar at pliktårsbetjentene som var ferdige i juni m.fl. ble liggende under minimumsavlønningen. Disse ble ikke prioritert i lokale lønnsforhandlinger, men løftet i forhandlinger sentralt på særlig grunnlag i 2.5.3 etter at regionene (med unntak av region nord) ikke ville løfte betjentene i forhandlinger på samme grunnlag i høst.