Landsmøte 2018 2018-01-30T11:28:10+00:00

Velkommen til NFFs landsmøte på Thon Hotel Arena, Lillestrøm 19. – 21. juni 2018.

Forslag til dagsorden

1. Åpning – eget program

2. Konstituering
   a) Fullmaktenes godkjenning
   b) Dagsorden og forretningsorden
   c) Valg av redaksjonskomiteer
   d) valg av dirigenter og sekretærer
   e) Valg av to til å undertegne protokollen

3. Forbundets årsmeldinger for perioden 2014 – 2017

4. Informasjon om forbundets regnskaper, revisjonsberetninger og innberetninger fra kontrollkomiteen for perioden 2014 – 2017

5. Forbundets vedtekter

6. Utfordringer og muligheter i kriminalomsorgen

7. Handlingsprogram 2018 – 2022

8. Andre forslag

9. Bevilgninger

10. Valg

11. Avslutning

Dokumenter