Foto: KDI

KDIs anbefaling om omorganisering og enhetsstruktur er offentlig. Anbefalingen medfører store endringer.

I anbefalingen legges det opp til sammenslåinger av fengsler og friomsorgskontorer og opprettelse av fire KDI-lokasjoner. Bergen vil ikke få KDI-lokasjon. 

Det vites ikke hvor langt JD har kommet i behandlingen av saken og hvorvidt det vil bli lagt frem en lovproposisjon. Saken blir behandlet i NFFs sentralstyremøte 25. – 26.september.

> Les hele KDIs anbefaling her